Máte dotaz? Zavolejte nám Kontakt +420 412 511 264
23 let
zkušeností
120+
zákazníků
170+
objektů střeženo
7
certifikátů

Rekvalifikační kurz - strážný

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 1. 2016
č. j. MSMT-32440/2015-1/757 byla společnosti NORD SECURITY, spol. s r.o.,
udělena akreditace – „Strážný“ v rozsahu 40 hodin teoretické výuky.

Informace

 

Důležité informace

Místo konání:
ul. Vodní č.p. 1925/2, Děčín 405 02
Uzávěrka přihlášek na zkoušky:
 
Termín konání kurzu:
 
         
Termín zkoušek:
10.11.2023 od 9:00 hodin
Cena za zkoušku: 1 800,- Kč
 

Přihlášky a info

E-mail:
Telefon:
+420 777 260 568
Ke stažení:
 

Cíl kurzu:

a) připravit absolventa na zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostrahy majetku.

b) Připravit absolventa pro přímý výkon služby v civilních bezpečnostních službách.

Profil absolventa:

a) zná základní právní normy bezpečnostní činnosti, zásady součinnosti s IZS a PČR, MP, zásady ostrahy a ochrany objektů, osob a majetku.

b) umí provádět ve střežených objektech dozor, kontrolní a pochůzkovou činnost, kontrolu osob a vozidel, vést potřebnou dokumentaci a obsluhovat mechanické i elektronické zabezpečovací zařízení, EPS, CCTV a přístupové systémy.

c) umí provádět úkony k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob, používat věcné bezpečnostní prostředky.

Vstupní požadavky:

a) minimální věk 18 let

b) čistý výpis z rejstříku trestů

c) zdravotní prohlídka

c) doporučené střední vzdělání

Obsah a náplň kurzu:

a) provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

b) obsluhování technických bezpečnostních systémů

c) uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

d) aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

e) kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách,kontrolní činnost ve střežených objektech, dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

f) BOZP a PO

g) vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

h) provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob, používání věcných bezpečnostních prostředků


Po skončení rekvalifikačního kurzu absolvent následně provádí zkoušku k odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci „Strážný“ dle zákona č.179/2006 Sb.